Employment

2017-NOW

TimeGripSenior System and Services Developer

2015-2017

Good morningDeveloper

Jobber med utvikling av store og små webløsninger med morgendagens teknologi.

2013-2015

KréatifDeveloper

Videreutvikling/refactoring av bedriftens egenutviklede CMS (.Net, MSSQL, JavaScript). Implementering av HTML, CSS og Javascript mot vårt CMS og Wordpress. Utvikle kundespesikfikke moduler. Integrasjon mot andre datasystemer (VISMA, WinOrg m.v).

2009-2013

CustompublishCreative Developer

Jobbet med webdesign og implementering av websider og webløsninger for små og store kunder i inn- og utland. Dette innebærer alt fra kundemøter med kartlegging av ønsker og behov til utarbeidelse av designskisser, forslag til interaksjonsarkitektur og implemtering av HTML, CSS og Javascript opp mot CustomPublish CMS. Også vært med å videreutvikle administrasjonsgrensesnitt og funksjonalitet i CustomPublish CMS.

2007-2015

DogmeHead of Design & Aesthetics

Freelancer

Side Projects

2016

ChampSocial Fitness App


App Store

2013

KridCustomizable grid framework

Krid uses the simpliest concepts of css3 that I cant believe was a standard from the beginning, box-sizing. And with the power of LESS, you can simply say how many column you want, how big the gutters you want aswell as if you want fluid or fixed columns.
Visit page

0 BC

PlaygroundSmall scripts & such

Visit page

CONTACT Petter